Bezpečnostní Informace

 

Prohlášení o ochraně osobních údajů

Jan Tuček - provozovatel obchodu na adrese Originalky.cz IČO: 68287208, DIČ: CZ7906292823 (dále jen provozovatel), prohlašuje, že veškeré osobní údaje jsou považovány za přísně důvěrné a je s nimi nakládáno v souladu se zákonem č. 101/2000Sb., a v souladu s Obchodními podmínkami obchodu Originalky.cz

 

Shromaždování údajů

Pro realizaci obchodní transakce od Vás potřebujeme znát jméno (případně jméno firmy, IČ a kontaktní osobu), podpis, adresu (fakturační a případně dodací), telefonní a mailový kontakt. Dále pak evidujeme Vaše obchodní transakce u nás. V případě vyzvednutí objednávky, jež byla uhrazena předem prostřednictvím internetu, při vyzvednutí reklamace, či při proplácení dobropisu od Vás můžeme požadovat předložení identifikačního dokladu (OP nebo CP), a to za účelem předcházení vzniku škod a zamezení legalizace výnosů pocházející z trestné činnosti. Bez předložení některého z těchto dokladů Vám můžeme odmítnout zboží či peníze vydat/proplatit.

 

K čemu údaje slouží?

Pro realizaci obchodní transakce a dodání zboží na Vámi určené místo s Vámi potřebujeme komunikovat a znát výše zmíněné údaje a tyto získáme při Vaší registraci, a to buď trvalé, nebo dočasné. Jelikož jsou tyto Vaše osobní údaje získávány za účelem realizace obchodní transakce, není nutný Váš výslovný souhlas.

 

Je možné údaje odstranit?

Po zalogování do eshopu www.originalky.cz můžete tyto údaje editovat či mazat. (Nelze z účetních důvodů editovat fakturační údaje.) V případě, že chcete Vaši registraci zcela zrušit, stačí odeslat e-mail na info@originalky.cz. Údaje lze smazat z interního adresáře, avšak u faktur a objednávek zůstanou z důvodu možných reklamací zboží.

 

Ukládání cookies

Kupující souhlasí s ukládáním tzv. Cookies na jeho počítač. V případě, že je nákup na webové stránce je možné vykonat a závazky prodejce z kupní smlouvy plnit bez toho, aby docházelo k ukládání tzv. Cookies na počítač kupujícího, může kupující souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat.